Woonpunt over vastgoed- en financiële sturing

Publicatie
Woonpunt over vastgoed- en financiële sturing

Woonpunt is een corporatie in Zuid-Limburg die betaalbaar en prettig wonen aan zo’n 18.000 huurders in deze regio biedt. Woonpunt ontstond in 2000 door een fusie van twee Maastrichtse corporaties: Beter Wonen en St. Mathias.

Lees meer
Nieuwe solution analyseert de waardeontwikkeling van vastgoed voor corporaties

Marktwaarde
Nieuwe solution analyseert de waardeontwikkeling van vastgoed voor corporaties

Zo’n drie maanden geleden is het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde gepubliceerd. Zoals de titel aangeeft helpt dit handboek woningcorporaties niet alleen bij het waarderen op marktwaarde, maar het helpt ze ook om hun waarderingen uniformer en transparanter te maken.

Lees meer
Aedes publiceert Handreiking verslaglegging

Publicatie
Aedes publiceert Handreiking verslaglegging

Door diverse partijen, waaronder Aedes is de ‘Handreiking toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016’ opgesteld. Hierin wordt uitgelegd hoe woningcorporaties wijzigingen in de Woningwet en verslagleggingsregels kunnen verwerken in hun jaarverslag.

leer meer
Handboek marktwaardering gepubliceerd

Assetmanagement
Position paper assetmanagement

Met het position paper “Visie vastgoedsturing en assetmanagement” beogen wij een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het assetmanagement. We plaatsen assetmanagement daartoe binnen het totale sturingsproces van een corporatie.

leer meer
Handboek marktwaardering gepubliceerd

Events
Terugblik TMS verdiepingsopleiding taxateurs en gebruikers

Op dinsdag 10 januari en donderdag 12 januari hebben de TMS verdiepingsopleidingen plaatsgevonden voor taxateurs en TMS gebruikers. Beide dagen waren druk bezocht met een opkomst van 30 taxateurs en 35 TMS gebruikers. Tijdens deze bijeenkomsten is ingegaan op de wijzigingen in het handboek 2016, de nieuwe functionaliteiten in TMS en daarnaast het zo efficiënt mogelijk doorlopen van het waarderingsproces.

Lees meer
Handboek marktwaardering gepubliceerd

Ondersteuning corporaties
Terugblik Corpodata trainingen

Dit jaar is voor veel corporaties de dPi uitvraag een grotere uitdaging dan afgelopen jaren. Dit heeft mede te maken met de belangrijkste wijziging in 2016: een additionele periode van de gegevens uitvraag voor de kasstromen en de projecten. Deze is van een vijfjaars naar een tienjaarsprognose gegaan. Ook dit jaar hebben we geprobeerd u zoveel mogelijk te ondersteunen met onze software en onder andere onze dPi trainingsdagen.

Lees meer
Handboek marktwaardering gepubliceerd

Innovatie bij Ortec Finance
'Just do it Friday’

Ortec Finance groeit als bedrijf en is al lang niet meer alleen gericht op het implementeren van rekenmodellen. Op het gebied van software-innovatie timmert Ortec Finance de laatste tijd aardig aan de weg. Onze softwareontwikkelaars zijn op de hoogte van de laatste technologische trends, maar konden die vanwege de volle ontwikkelagenda niet altijd integreren. Daarom krijgt het Real Estate Scrumteam sinds kort eens in de twee weken een ‘just do it Friday’.

Lees meer
Handboek marktwaardering gepubliceerd

Marktwaarde
Handboek marktwaardering gepubliceerd

Zojuist is het handboek marktwaarde in verhuurde staat 2016 gepubliceerd.

Lees meer
Kunnen woningcorporaties 100.000 extra betaalbare woningen bouwen?

Research
Kunnen woningcorporaties 100.000 extra betaalbare woningen bouwen?

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Ortec Finance een onderzoek gedaan naar de financiële consequenties van de bouw van 100.000 extra betaalbare huurwoningen door corporaties.

Lees meer
Voorbereidingen waarderingsronde 2016

Marktwaarde
Voorbereidingen waarderingsronde 2016

Het ministerie heeft aangekondigd dat het Handboek modelmatig waarderen 2016 in de tweede helft van november wordt gepubliceerd.

Lees meer
Het belang van een goede performance-analyse

Assetmanagement
Het belang van een goede performance-analyse

De kern van assetmanagement is het maken van de juiste keuzes op complexniveau. De kaders voor deze keuzes komen voort uit het portefeuilleplan van de corporatie, waarin de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie zijn vertaald naar de vastgoedportefeuille.

Lees meer
Klanten

Nieuws
Welkom nieuwe gebruikers van onze Ortec Finance Applicaties!

AM
Centrada, Ons Doel en Woonpunt

TMS
WonenBreburg, AlleeWonen, Centrada, Ons Doel, Habion, SSW Bilthoven, Woonplus Schiedam, TBV Wonen, SOR, WELwonen

SBI
De Woningstichting Wageningen, Woonservice, Trivire, WoonGoed 2-duizend

Marktwaarde MVA in ontwikkeling

Marktwaarde
Marktwaarde MVA in ontwikkeling

Met de overgang naar marktwaarde in verhuurde staat dienen alle corporaties de waardering van de activa in ontwikkeling(projecten) opnieuw te berekenen.

Lees meer
Voorbereidingen waarderingsronde 2016

Events
Upcoming Events

9 maart 2017
Ortec Finance en Vabi Corporatiedag 2017
Info en aanmelden

Video
Ortec Finance DrieKamerModel

dPi 2016 en het voorlopige scheidingsvoorstel

Finance
dPi 2016 en het voorlopige scheidingsvoorstel

Op 12 oktober heeft CorpoData het opvraagprogramma voor de dPi 2016 beschikbaar gesteld. Uiterlijk 14 december dient u de gevraagde gegevens hiervoor bij hen aan te leveren.

Lees meer
SBI Gebruikersdag (10 oktober 2016)

Events
SBI Gebruikersdag (10 oktober 2016)

Op 10 oktober heeft de jaarlijkse SBI-gebruikersdag plaatsgevonden, waarbij circa 30 gebruikers van het strategische beleidsinstrument SBI aanwezig waren. De middag begon met een presentatie van Léon Brunenberg, oprichter/partner van Mobilee management en advies, over het belang van strategie voor een succesvolle onderneming.

Lees meer
Kwaliteitsanalyse en kwaliteitscheck DAEB-scheiding

DAEB-scheiding
Kwaliteitsanalyse en kwaliteitscheck DAEB-scheiding

De meeste corporaties zijn inmiddels al ver gevorderd met hun begrotingstraject. Om er zeker van te zijn dat de invoer in WALS correct is kunnen wij een kwaliteitsanalyse uitvoeren op de ingerichte begrotingsvariant.

Lees meer
Ortec Finance Scenarioset

OFS
Ortec Finance Scenarioset

Via dit bericht stellen wij u op de hoogte van de beschikbaarheid van de Q4 2016 economie, onder de naam ‘OFS 2016Q4’ op onze klantenportal.

Lees meer
Onderzoek naar de geliberaliseerde huurmarkt

Research
Onderzoek naar de geliberaliseerde huurmarkt

De prijzen in de vrije huursector in Nederland zijn de afgelopen 3 jaar harder gestegen dan de gemiddelde prijstoename op de koopwoningmarkt, maar bleven de afgelopen 10 jaar achter bij de prijsinflatie.

Lees meer
Terugkomochtend DAEB-scheiding (15 september 2016)

Events
Terugkomochtend DAEB-scheiding (15 september 2016)

Op 15 september organiseerden we samen met NCCW een terugkomochtend DAEB-scheiding voor WALS/FMP-gebruikers. Deze ochtend was een vervolg op de Verdiepingsopleiding DAEB-scheiding die afgelopen juni/juli op verschillende dagen en locaties in het land hebben plaatsgevonden.

Lees meer