Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | EN
Ortec Finance

Insights

woensdag 16 augustus 2017

Ortec Finance Quarterly Outlook June 2017

Lees onze meest recente Quarterly Outlook, gebaseerd op onze scenario aanpak toegepast op alle informatie beschikbaar aan het einde van juni 2017.

Lees meer
dinsdag 8 augustus 2017

Dynamisch lifecycle beleggen

Met een nieuw pensioenstelsel in aantocht waarin minder risico’s gedeeld worden zal lifecycle beleggen de komende jaren centraal komen te staan. Het idee van lifecycle beleggen is dat naarmate je ouder wordt je steeds minder risicovol gaat beleggen.

Lees meer
woensdag 19 juli 2017

Kom naar 'Het APF in bedrijf' op 13 september in de Jaarbeurs te Utrecht

Het algemene pensioenfonds bestaat nu ruim een jaar. Ortec Finance, Montae en de algemene pensioenfondsen hebben veel praktijkervaring opgedaan die zij graag met u delen tijdens 'Het APF in bedrijf' op 13 september in de Jaarbeurs te Utrecht.

Lees meer
maandag 3 juli 2017

Evalueren van risico's: de OF Risk Navigator

Risicomanagement heeft in de afgelopen tien jaar een centrale plek gekregen op de bestuursagenda. Tegenwoordig gaat het bij risicomanagement niet meer uitsluitend over beleggingen of andere financieel-gerelateerde risico’s. Besturen van pensioenfondsen hebben te maken met een veelheid aan risico’s waarover ze diepgaande gesprekken moeten kunnen voeren. De Ortec Finance Risk Navigator biedt een nieuwe, interactieve vorm van rapportage die de uitdagingen van het moderne risicomanagement aankan.

Lees meer
woensdag 14 juni 2017

Juich niet te vroeg bij stijging rente

Een van de redenen voor de huidige lage dekkingsgraden bij pensioenfondsen en slechte solvabiliteitspositie bij verzekeraars, is de lage rente. We zijn dan ook snel geneigd te denken dat de dekkingsgraad of solvabiliteitspositie direct zal stijgen, wanneer de rente een klein beetje stijgt. Maar werkt dit wel zo? Juichen we niet te snel?

Lees meer
maandag 12 juni 2017

Risicohouding variabele pensioenuitkering

Aangescherpte regelgeving betekent dat banken en PPI’s vanaf volgend jaar completer moeten zijn in hun beleggingsadvies. Dat vraagt om een integralere benadering van de klant als het gaat om pensioenen.

Lees meer
vrijdag 19 mei 2017

Geen versoepeling inkoop netto pensioen

Op 12 mei jl. heeft Staatssecretaris Klijnsma een nota naar aanleiding van het verslag inzake de Verzamelwet pensioenen 2017 en de bijbehorende nota van wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden. Onderdeel van deze nota zijn de wettelijke bepalingen omtrent de inkoop van het netto pensioen.

Lees meer
vrijdag 5 mei 2017

Early Risk Monitor or Scenario Analysis in a VUCA World

Last year saw events like Brexit and the election of Trump. Both are obvious examples of the complexity of the current world, and also show how complex and difficult it is to assess. Or, stated differently: we live in a VUCA World ̶ VUCA being the acronym for the Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity of today’s environment.

Lees meer
maandag 10 april 2017

Zowel rentedaling als -stijging risico

Bij elke financiële instelling is de ontwikkeling van de rente regelmatig onderwerp van gesprek. Of het nu de swap-, staats-, hypotheek-, korte of lange rente is, de rente is de afgelopen decennia sterk gedaald. De geleerden zijn het niet altijd eens over de oorzaak van deze daling. Wordt die veroorzaakt door vergrijzing, lage productiviteit, minder kapitaalintensieve bedrijven, monetair beleid of door al deze zaken tegelijk?

Lees meer
donderdag 6 april 2017

EIOPA published new UFR methodology

On April 5, EIOPA, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, published its new methodology to derive the Ultimate Forward Rate (UFR) for European insurers.

Lees meer