Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | DE | EN
Ortec Finance

Insights

maandag 11 december 2017

Beleidswaarde voor uw corporatiesturing beschikbaar

Aw en WSW presenteerden onlangs de beleidswaarde aan de corporatiesector. Deze nieuwe waarderingsmethode van het vastgoed gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe beoordelingskader en zal de bedrijfswaarde in de nabije toekomst gaan vervangen.

Lees meer
Vastgoedwaardering sfeer
donderdag 23 november 2017

Performance analyse: een goede Quick Scan als eerste stap

Een goede performance analyse bestaat uit verschillende stappen. De eerste stap is de Quick Scan. Deze heeft als doel om in hoofdlijnen inzicht te krijgen in de complexprestaties. De Quick Scan maakt duidelijk welke complexen vanwege hun financiële en/of maatschappelijke prestaties extra aandacht nodig hebben. In de volgende stappen van de performance analyse (detailanalyse, complexsessies) kan dit verder worden uitgewerkt.

Lees meer
maandag 13 november 2017

Terugblik dPi trainingsdagen 2017

Met ruim 200 deelnemers van 115 corporaties, blikken wij terug op succesvolle dPi trainingsdagen.

Lees meer
maandag 30 oktober 2017

Validatie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde

Jaarlijks wordt het handboek waarmee corporaties de marktwaarde van het vastgoed bepalen, gevalideerd. Dit jaar heeft Ortec Finance deze validatie van het handboek 2016 in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd.

Lees meer
dinsdag 17 oktober 2017

Feedback gedreven aanpak zorgt ervoor dat AM nog beter aansluit op de wensen en behoeften van de klant

Het AM scrumteam van Ortec Finance is druk bezig met het op opstarten van een feedback gedreven aanpak voor het doorontwikkelen van de assetmanagement oplossing AM. Hierbij worden de wensen en behoeften van de klant als uitgangspunt genomen.

Lees meer
maandag 16 oktober 2017

Handreiking Performance Analyse

De performance analyse is een hulpmiddel voor de assetmanager bij het bepalen van het juiste complexbeleid. Zoals de naam al aangeeft, worden met behulp van een performance analyse de prestaties van complexen gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.

Lees meer
donderdag 12 oktober 2017

Verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen

In juli heeft minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden van verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Ortec Finance heeft op basis van de ramingen van Energie Centrum Nederland (ECN) van een aantal scenario’s de financiële haalbaarheid doorgerekend, zowel met gebruikmaking van het IBW-model, waarmee de Indicatieve bestedingsruimte bepaald is, als met SBI, het instrument voor portefeuillesturing.

Lees meer
vrijdag 29 september 2017

Interactieve conjunctuurgrafiek

Conjunctuurcycli zijn een van de belangrijkste kenmerken (‘stylized facts’) die aangeven hoe assetprijzen, rentes, volatiliteiten en macro-economische variabelen zich in de realiteit gedragen.

Lees meer
maandag 25 september 2017

Aankomende events

Er worden aankomende tijd weer diverse events en opleidingen georganiseerd.

Lees meer
dinsdag 19 september 2017

Rapport Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2017

In mei is de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties (IBW) 2017 gepubliceerd. Met behulp van de IBW wordt duidelijk welke middelen een woningcorporatie beschikbaar heeft om in te zetten voor investeringen of huurmatiging. Ortec Finance heeft in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst een methodiek ontwikkeld waarmee de omvang van de IBW bepaald kan worden.

Lees meer