Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | DE | EN
Ortec Finance

Insights

maandag 5 februari 2018

Ortec Finance lanceert Data Analytics

Ortec Finance, wereldwijd actief als technology en consultancy provider op het gebied van financieel risico en rendementsbeheer, breidt haar activiteiten uit met een nieuwe business unit, Data Analytics.

Lees meer
vrijdag 16 februari 2018

Interactieve conjunctuurgrafiek

Conjunctuurcycli zijn een van de belangrijkste kenmerken (‘stylized facts’) die aangeven hoe assetprijzen, rentes, volatiliteiten en macro-economische variabelen zich in de realiteit gedragen.

Lees meer
woensdag 7 februari 2018

Turbulentie op wereldwijde aandelenmarkten

Na een sterke start van het jaar hebben aandelenmarkten in de eerste dagen van februari 2018 te maken gehad met volatiliteit die we in jaren niet hebben gezien. Hierbij zijn de koerswinsten van 2018 in een paar dagen weer grotendeels of volledig verloren gegaan.

Lees meer
dinsdag 30 januari 2018

De Ortec Finance en Vabi Corporatiedag 2018

De juiste investeringen doen, wie wil dat niet? Tijdens de Ortec Finance en Vabi Corporatiedag helpen we je op weg om verstandig te investeren. Inhoud, interactie en inspiratie staan centraal op deze dag. Ben jij erbij?

Lees meer
dinsdag 30 januari 2018

Performance analyse: Het bepalen van de optimale complexstrategie

In het vorige artikel over de performance analyse is er aandacht besteed aan de Quick Scan. De Quick Scan geeft grip op de prestaties van de complexen ten opzichte van de gehele portefeuille en ten opzichte van elkaar. Dit alleen is echter niet voldoende om tot optimaal complexbeleid te komen. Hiervoor is een verdiepende analyse nodig. In deze detailanalyse zoom je in op specifieke complexen. Hierbij bepaal je wat de prestaties zijn, wat er beter kan en welk beleid moet worden ingezet om de prestatie te verbeteren. In dit artikel wordt beschreven hoe je de detailanalyse kunt uitvoeren.

Lees meer
vrijdag 26 januari 2018

Interactieve conjunctuurgrafiek

Conjunctuurcycli zijn een van de belangrijkste kenmerken (‘stylized facts’) die aangeven hoe assetprijzen, rentes, volatiliteiten en macro-economische variabelen zich in de realiteit gedragen.

Lees meer
maandag 11 december 2017

Beleidswaarde voor uw corporatiesturing beschikbaar

Aw en WSW presenteerden onlangs de beleidswaarde aan de corporatiesector. Deze nieuwe waarderingsmethode van het vastgoed gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe beoordelingskader en zal de bedrijfswaarde in de nabije toekomst gaan vervangen.

Lees meer
donderdag 23 november 2017

Performance analyse: een goede Quick Scan als eerste stap

Een goede performance analyse bestaat uit verschillende stappen. De eerste stap is de Quick Scan. Deze heeft als doel om in hoofdlijnen inzicht te krijgen in de complexprestaties. De Quick Scan maakt duidelijk welke complexen vanwege hun financiële en/of maatschappelijke prestaties extra aandacht nodig hebben. In de volgende stappen van de performance analyse (detailanalyse, complexsessies) kan dit verder worden uitgewerkt.

Lees meer
maandag 13 november 2017

Terugblik dPi trainingsdagen 2017

Met ruim 200 deelnemers van 115 corporaties, blikken wij terug op succesvolle dPi trainingsdagen.

Lees meer
maandag 30 oktober 2017

Validatie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde

Jaarlijks wordt het handboek waarmee corporaties de marktwaarde van het vastgoed bepalen, gevalideerd. Dit jaar heeft Ortec Finance deze validatie van het handboek 2016 in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd.

Lees meer