Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | DE | EN
Ortec Finance

Insights

dinsdag 17 oktober 2017

Feedback gedreven aanpak zorgt ervoor dat AM nog beter aansluit op de wensen en behoeften van de klant

Het AM scrumteam van Ortec Finance is druk bezig met het op opstarten van een feedback gedreven aanpak voor het doorontwikkelen van de assetmanagement oplossing AM. Hierbij worden de wensen en behoeften van de klant als uitgangspunt genomen.

Lees meer
maandag 16 oktober 2017

Handreiking Performance Analyse

De performance analyse is een hulpmiddel voor de assetmanager bij het bepalen van het juiste complexbeleid. Zoals de naam al aangeeft, worden met behulp van een performance analyse de prestaties van complexen gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.

Lees meer
donderdag 12 oktober 2017

Verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen

In juli heeft minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden van verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Ortec Finance heeft op basis van de ramingen van Energie Centrum Nederland (ECN) van een aantal scenario’s de financiële haalbaarheid doorgerekend, zowel met gebruikmaking van het IBW-model, waarmee de Indicatieve bestedingsruimte bepaald is, als met SBI, het instrument voor portefeuillesturing.

Lees meer
vrijdag 29 september 2017

Interactieve conjunctuurgrafiek

Conjunctuurcycli zijn een van de belangrijkste kenmerken (‘stylized facts’) die aangeven hoe assetprijzen, rentes, volatiliteiten en macro-economische variabelen zich in de realiteit gedragen.

Lees meer
maandag 25 september 2017

Aankomende events

Er worden aankomende tijd weer diverse events en opleidingen georganiseerd.

Lees meer
dinsdag 19 september 2017

Rapport Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2017

In mei is de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties (IBW) 2017 gepubliceerd. Met behulp van de IBW wordt duidelijk welke middelen een woningcorporatie beschikbaar heeft om in te zetten voor investeringen of huurmatiging. Ortec Finance heeft in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst een methodiek ontwikkeld waarmee de omvang van de IBW bepaald kan worden.

Lees meer
Vastgoedwaardering sfeer
dinsdag 12 september 2017

Wat is het effect van de overheidsmaatregelen op de hypotheekmarkt?

De crisis heeft duidelijk gemaakt dat hoge hypotheekschulden tot grote problemen leiden. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen, zijn er de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen op de hypotheekmarkt. Hierdoor wordt excessief leengedrag van huizenkopers beperkt. Aan de andere kant zijn de rentes erg laag, waardoor lenen aantrekkelijker is. Van Dijk, Francke en Mastrogiacomo (2017) hebben met behulp van de nieuwe Loan Level Database van DNB onderzocht in hoeverre het hypotheekrisico beperkt is en of er nog groepen zijn die kwetsbaar blijven.

Lees meer
woensdag 16 augustus 2017

Ortec Finance Quarterly Outlook June 2017

Lees onze meest recente Quarterly Outlook, gebaseerd op onze scenario aanpak toegepast op alle informatie beschikbaar aan het einde van juni 2017.

Lees meer
dinsdag 15 augustus 2017

De performance analyse helpt u bij het bepalen van het juiste complexbeleid

Tijdens de Corporatiedag 2017 in maart hebben we gezien dat de performance analyse leeft bij woningcorporaties. De presentatie die Johan Conijn verzorgde was de best bezochte sessie en maakte veel tongen los. Ortec Finance kan corporaties ondersteunen bij de performance analyse en biedt dit dienstverlening aan.

Lees meer
vrijdag 21 juli 2017

Aw bevriest uitvraag dPi 2017

De Autoriteit woningcorporatie (Aw) bevriest de prognose-informatie (dPi) die corporaties aan moeten leveren over 2017. Er wordt, behoudens noodzakelijke wettelijke aanpassingen, geen extra informatie opgevraagd ten opzichte van vorige jaren en de uitvraag is op enkele punten teruggebracht. De Aw komt hiermee tegemoet aan signalen uit de sector. Op 13 juli 2017 is de uitvraag voor dPi 2017 gepubliceerd in de staatscourant.

Lees meer