Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE
Quarterly September

Quarterly Outlook is voorzichtig optimistisch

Quarterly Outlook blijft voorzichtig optimistisch

De Quarterly Outlook, de kwartaalprognose van Ortec Finance, blijft gematigd positief over de economische vooruitzichten voor de komende periode. De wereldeconomie herstelt zich, maar er zijn redenen om het optimisme op middellange termijn te temperen.

Wereldwijde groei houdt aan

De Quarterly Outlook is gebaseerd op de scenario-aanpak van Ortec Finance. In de editie van december 2017 is alle informatie verwerkt die tot dat moment beschikbaar was. In het vierde kwartaal van 2017 blijft de economische groei krachtig en breed gedragen door zowel ontwikkelde als opkomende markten. Werkloosheidsniveaus zijn  laag en dalend. Investeerders blijven optimistisch en het producenten- en consumentenvertrouwen is hoog. Aandelen hebben over het algemeen opnieuw, voor het vierde kwartaal op rij, positieve rendementen laten zien terwijl de volatiliteit op financiële markten laag is gebleven.

Alles bij elkaar is de stand van de conjunctuurcyclus verder verbeterd en zien we positief momentum op een horizon van één jaar.

Korte termijn optimisme versus middellange termijn fundamentals

De verwachtingen voor de korte termijn zijn daarmee voor een groot deel positief. De economische groei is solide, de inflatie is laag en snelle rentenormalisaties zijn onwaarschijnlijk. Tegelijkertijd is het momentum positief terwijl de zoektocht naar rendement doorgaat en is er geen directe aanleiding een kortetermijn correctie als centraal scenario te verwachten.

Op de middellange termijn (drie tot vijf jaar) hebben we echter een meer voorzichtige outlook. Allereerst zien we op basis van ver teruggaande data dat we cyclisch een staat van de wereldwijde economie en financiële markten hebben bereikt die duidelijk in positief terrein zit. Daarnaast constateren we dat veel van de drijfveren achter de positieve rendementen zoals dalende werkloosheid, lage inflatie en rentes in combinatie met toenemende groei, cyclische grootheden zijn welke vanaf hun huidige, positieve niveaus beperkt ruimte hebben om aanzienlijk verder te verbeteren. Als we historische conjuncturele dynamiek loslaten op de huidige situatie, dan leidt dit tot het inzicht dat we op de middellange termijn lagere rendementen verwachten terwijl cyclische grootheden normaliseren. Dit betekent een outlook met lagere verwachte rendementen voor de middellange termijn.

Meer weten? Download de Outlook!

De Quarterly Outlook van december 2017 kunt u hier vinden. Voor klanten is een uitgebreidere versie beschikbaar met daarin risico en rendementsverwachtingen voor verschillende asset classes, regio’s en horizonnen.