Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE
Quarterly September

Quarterly Outlook is voorzichtig optimistisch

Quarterly Outlook is voorzichtig optimistisch

De Quarterly Outlook, de kwartaalprognose van Ortec Finance, is gematigd positief over de economische vooruitzichten voor de komende periode. De wereldeconomie herstelt zich, maar er zijn redenen om het optimisme te temperen.

Quarterly Outlook

Wereldwijd herstel

De Quarterly Outlook is gebaseerd op de scenario-aanpak van Ortec Finance. In de editie van september 2017 is alle informatie verwerkt die tot dat moment beschikbaar was. In het afgelopen kwartaal zijn de aandelenkoersen wereldwijd gestegen, en dat voor het derde kwartaal op rij. Die stijging berust onder meer op een gunstig economisch klimaat, een mondiaal herstel van de groei en lage werkloosheidscijfers die bovendien verder dalen. Bedrijven en consumenten zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, en marktvolatiliteiten blijven laag. Alles bij elkaar zijn zowel de stand van de conjunctuurcyclus als de conjunctuur-outlook verbeterd. Toch moet rekening worden gehouden met een milde contractiefase.

Verwachtingen voor de korte termijn en neerwaartse risico’s

De verwachtingen voor de korte termijn zijn voor een groot deel positief. De economische groei is solide, de inflatie is laag en snelle rentenormalisaties zijn onwaarschijnlijk. Tegelijkertijd is het momentum positief terwijl de zoektocht naar rendement doorgaat en is er geen directe aanleiding om te vrezen voor een kortetermijncorrectie.

Maar er zijn ook redenen om voorzichtig te zijn. De neerwaartse risico’s blijven hoog. Centrale bankiers en investeerders baseren hun beslissingen op de beschikbare informatie over de economie en financiële markten, maar de kwaliteit van die informatie laat op dit moment te wensen over. Hoge schuldenniveaus en een beperkte manoeuvreerruimte voor centrale banken creëren kwetsbaarheid, terwijl beleid en (geo)politieke risico’s voor triggers kunnen zorgen die de huidige positieve kortetermijnverwachting snel kunnen doen omslaan.

Meer weten? Download de Outlook!

De Quarterly Outlook van september 2017 kunt u hier vinden. Voor klanten is een uitgebreidere versie beschikbaar met daarin risico en rendementsverwachtingen voor verschillende asset classes, regio’s en horizonnen.