Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE
Vastgoedwaardering sfeer

De performance analyse helpt u bij het bepalen van het juiste complexbeleid

Tijdens de Corporatiedag 2017 in maart hebben we gezien dat de performance analyse leeft bij woningcorporaties. De presentatie die Johan Conijn verzorgde was de best bezochte sessie en maakte veel tongen los. Ortec Finance kan corporaties ondersteunen bij de performance analyse en biedt deze dienstverlening aan.

De performance analyse (ook wel complex prestatiemeting genoemd) is een hulpmiddel voor het assetmanagement bij het bepalen van het juiste complexbeleid. Met de performance analyse worden prestaties van complexen op een eenduidige manier gemeten aan de hand van prestatie indicatoren die relevant zijn voor een woningcorporatie bij het invullen van de maatschappelijke rol.

De performance analyse biedt de mogelijkheid om de prestaties van complexen onderling te vergelijken, maar ook ten opzichte van een zelf bepaalde norm. Op het moment dat bepaalde prestaties achterblijven ten opzichte van de doelstellingen kan dit aanleiding zijn om het complexbeleid te wijzigen. Het uiteindelijke doel is om, gegeven de kaders en de beschikbare middelen voor het assetmanagement, optimaal complexbeleid te bepalen.

 

 

 

Hoe werkt zo’n performance analyse?

Ortec Finance onderscheidt drie stappen bij het uitvoeren van de performance analyse. De eerste stap is een Quick Scan en richt zich op het verkrijgen van inzicht in de complexprestaties op hoofdlijnen. Deze scan biedt nog onvoldoende handvatten voor het daadwerkelijk bepalen van de optimale complexstrategie. Hiervoor is een meer gedetailleerde analyse nodig (stap 2), die bovendien gekoppeld moet worden aan kennis uit de praktijk in complexsessies (stap 3).

In de Quick Scan (stap 1) worden resultaten geplot in vier kwadranten. De samenstelling van de matrix wordt bepaald door de inrichting van de assen. Omdat corporaties maatschappelijke doelstellingen moeten behalen binnen financiële kaders, ligt het voor de hand om in de matrix de financiële prestatie af te zetten tegen de maatschappelijke prestatie van het complex. De Quick Scan maakt inzichtelijk welke complexen goed presteren en voor welke complexen verbetering van de prestaties wenselijk is.

 

Voor het daadwerkelijk bepalen van de optimale complexstrategie zijn detailanalyses en selecties nodig (stap 2). Omdat afzonderlijke selecties kunnen zorgen voor conflicterende complexstrategieën kan een beslisboom, waarin de besluiten worden geprioriteerd, helpen om de keuzes transparant te maken. Het selecteren van een complex voor een strategie gebeurt op basis van een groot aantal indicatoren die afhankelijk zijn van de strategie, de beschikbaarheid van informatie en de eigen informatiebehoefte. Voor elke strategie wordt een set selectiecriteria opgesteld die bepaalt of een complex in aanmerking komt voor de strategie.

Om tot een volledige afweging van de complexstrategieën te komen moeten de resultaten van de performance analyse gekoppeld worden aan informatie uit het veld: informatie die operationele medewerkers verzamelen in hun dagelijkse werk. Door de koppeling te leggen met de praktijk wordt niet alleen de afweging van complexbeleid verbeterd, maar wordt bovendien het draagvlak voor het complexbeleid vergroot. Deze koppeling zal gelegd worden tijdens complexsessies, waarin de voorgenomen complexstrategie wordt besproken. Hiermee wordt de derde stap van de performance analyse ingevuld.

Investering

Ortec Finance biedt de Performance analyse aan voor € 9.500 excl. BTW. Hierbij is één complexsessie inbegrepen, maar vanzelfsprekend kunnen er meerdere sessies georganiseerd worden. Bovendien kunnen de standaard complexstrategieën optioneel op maat gemaakt worden voor de corporatie en kan extra ondersteuning worden geleverd bij het verbeteren van de datakwaliteit. De kosten van maatwerk worden in overleg met de corporatie bepaald. De performance analyse kan worden aangevraagd via de onderstaande button.