Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE

Doelen bereiken met minder risico?

Dynamisch lifecycle beleggen

Met een nieuw pensioenstelsel in aantocht waarin minder risico’s gedeeld worden zal lifecycle beleggen de komende jaren centraal komen te staan. Het idee van lifecycle beleggen is dat naarmate je ouder wordt je steeds minder risicovol gaat beleggen. Het meest bekende voorbeeld van lifecycle beleggen is Bogle’s rule die voorschrijft dat het percentage wat je risicovol moet beleggen gelijk is aan 100% minus je leeftijd. Een twintigjarige belegt daarmee bijvoorbeeld voor 80% in aandelen en iemand die op 67 jaar met pensioen gaat nog maar voor 33%.

Statisch versus dynamisch beleggen

Lifecycles zoals Bogle’s rule zijn statische lifecycles, omdat hoe je belegt alleen afhangt van je leeftijd en niet afhangt hoe je ervoor staat en wat je verwacht voor de toekomst. Bij zogenaamde dynamische lifecycles is dat anders en is het percentage dat je risicovol belegt afhankelijk van hoe het gaat. Bij statische lifecycles ligt dus alles van tevoren vast, terwijl je bij dynamische lifecycles je opties als het ware open houdt wat (in ieder geval in theorie) nooit slechter is. De toegevoegde waarde van dynamische lifecycles hangt echter wel af van verschillende dingen, bijvoorbeeld of je geloof hebt in enige voorspelbaarheid van de markt en het doel van de belegger.

Doelen bereiken met minder risico

Bij beleggen voor je pensioen is het doel eigenlijk heel eenvoudig. Een pensioen samen met de AOW dienen je huidige salaris te vervangen als je op 67 jaar met pensioen gaat. Grofweg zijn de AOW samen met je pensioen ongeveer 70% van je (gemiddelde) salaris. Lifecycle beleggen zou zo goed mogelijk moeten proberen dit doel te bereiken. Met dynamische lifecycles is het mogelijk om dynamisch te sturen naar dit doel van 70%. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om wanneer het beleggen een tijdje erg goed gaat daarna minder risico te nemen. De belegger voorkomt daarmee dat er onnodig risico wordt genomen!

Nader onderzoek naar Dynamisch lifecycle beleggen

Ondanks hun potentie, zijn dynamische lifecycles in het verleden maar beperkt gebruikt. Dit komt doordat, hoewel het allemaal goed klinkt, het lastig kan zijn om deze uit te rekenen. Ortec Finance denkt dat dynamische lifecycles van waarde kunnen zijn in de toekomst en heeft daarom interesse de mogelijkheden hiervan verder te onderzoeken. Zo heeft recentelijk Jan Peeters Weem, een student toegepaste wiskunde aan de TU-Delft, in samenwerking met Ortec Finance zijn master scriptie geschreven over het bepalen van optimale dynamische lifecycles.

In de nabije toekomst zal Ortec Finance verder onderzoek doen naar dynamische lifecyles die in de praktijk bruikbaar zijn. We hopen dat beleggers die sparen voor hun pensioen daarmee met minder risico hun doel kunnen bereiken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Dynamisch lifecycle beleggen? Neem dan gerust contact op met Martin van der Schans, Chantal de Groot of Sacha van Hoogdalem.