Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE
Vastgoedwaardering sfeer

Ontmoeten wij elkaar op de Finance-gebruikersmiddag 2017?

Uitnodiging Finance-gebruikersmiddag 2017

Na de zomer organiseren wij onze “Finance-gebruikersmiddag”, speciaal voor onze gebruikers van WALS, TMS en GO. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 14 september 2017 in Amersfoort. Bent u er dit jaar ook bij?

Kennisdeling en ontmoetingen

Momenteel zijn we druk bezig om een inhoudelijk sterk en interessant programma voor u samen te stellen. Hieronder vindt u een globaal programma met de onderwerpen die we met u willen doornemen. We focussen deze middag op het gebruik van WALS, TMS en GO.


Progamma

12.00 - 13:00 uur Ontvangst met broodje en opening

13:00 - 13:45 uur Plenaire sessie: Ontwikkelingen Ortec Finance

13:45 - 14.45 uur Plenaire sessie: Actualiteiten sector (financiële sturing en waardering)

14.45 - 15.45 uur "Pauze plus"

15.45 - 16.30 uur Workshop (keuze uit 6 onderwerpen)                             

16.30 - 16.45 uur Afsluiting

16:45 - 17:45 uur Borrel


Interessante workshops

Tijdens het middaggedeelte van deze bijeenkomst zijn zes interessante workshops gepland. Onderstaand lichten we deze workshops aan u toe. Tijdens uw aanmelding kunt u doorgeven welke workshop(s) u wenst te volgen.

Workshop 1: Financieel management

Tijdens de workshop financieel management staan we stil bij de inzet van WALS binnen de jaarcyclus van de corporatie. Uiteraard kunt u WALS inzetten voor het opstellen van de jaarrekening en de meerjarenbegroting, maar WALS is veel breder inzetbaar. Haalt u wel het maximale uit WALS voor uw corporatie? Centraal in deze workshop staan verschillende processen waarbij WALS een rol kan spelen. Wie zijn er betrokken bij deze vraagstukken? Welke data speelt een rol? Wat zijn de doelen in het proces en op welke manier moet de terugkoppeling plaatsvinden? Aan de hand van deze vragen helpen wij u om de processen in kaart te brengen en handvatten aan te reiken waarmee WALS breed ingezet kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van de effecten van verschillende (des)investeringsbesluiten of aanpassingen in het huurbeleid op de financiële resultaten en samenstelling van uw portefeuille. Om de mogelijkheden concreet te maken zullen we tijdens de workshop ook gezamenlijk een voorbeeld uitwerken.

Workshop 2: Risico- en scenariodenken met WALS

Een belangrijk risico voor het beleid van woningcorporaties is de mate van onzekerheid waaraan de ontwikkeling van de economie onderhevig is. De ontwikkeling van de financiële positie van een woningcorporatie hangt af van het gevoerde beleid en externe factoren (te denken valt aan de loon- en prijsinflatie, verkoopwaarde van woningen, de rentestand). Risicoanalyse is hierbij een hulpmiddel om de risico’s in kaart te brengen, om zo financieel en maatschappelijk optimaal te presteren. In deze workshop krijgt u een introductie van de Ortec Finance Scenario Approach, bewezen bij pensioenfondsen, banken en verzekeraars, waarmee de financiële risico’s van uw corporatie met WALS in kaart kunnen worden gebracht. Ook laten wij zien hoe de risicoanalyse ingezet kan worden voor een betere onderbouwing van investeringsbeslissingen. Beiden hebben een verbeterde financiële vooruitblik als resultaat: van een puntschatting naar een meer betrouwbare scenariowolk.

Workshop 3: Van assetmanagement naar begroting

Veel corporaties zijn bezig met het vormgeven van assetmanagement binnen hun organisatie. Assetmanagement is verantwoordelijk voor het bepalen van het optimale complexbeleid, gegeven de kaders en beschikbare middelen. Dit complexbeleid vormt belangrijke input voor de meerjarenbegroting. Tijdens deze workshop gaan we in op het belang van goed assetmanagement, waar de input vanuit assetmanagement voor de begroting uit moet bestaan, wanneer dit moet worden aangeleverd en wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van assetmanagement en financieel management.

Workshop 4: Taxatiemanagement

Gebruikerservaringen waarderingsronde 2016 en sneak preview waarderingsronde 2017. Tijdens deze sessie wordt stil gestaan bij de verschillende (gebruikers)ervaringen van de waarderingsronde 2016. We willen u als gebruikers een platform bieden, waarbij u uw ervaringen en kennis ten aanzien van verschillende thema’s binnen het waarderingsproces kunt delen. Daarnaast kunt u voor het eerst zelf proeven aan de nieuw op te leveren TMS versie en Ortec Finance van feedback voorzien.

Workshop 5: AVM

Stap in de schoenen van de externe taxateur en bepaal zelf de leegwaarde en markthuur van uw bezit. Aan de hand van een aantal vastgoedkenmerken kunt u in deze workshop met AVM zélf invulling geven aan de vrijheidsgraden uit het “Handboek modelmatig waarderen”.

Workshop 6: Vastgoedontwikkeling

Investeringsafwegingen op basis van marktwaarde. Met de marktwaarde als waarderingsgrondslag verandert het resultaat van verbeter- en nieuwbouwprojecten. Deze workshop gaat in op bestaande en nieuwe criteria om investeringsvoorstellen te beoordelen.

PE-punten

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst ontvangt u, indien gewenst, een certificaat met 2,5 Permanente Educatie punten.

Locatie

De Finance-gebruikersmiddag 2017 zal plaatsvinden in de sfeervolle locatie Mariënhof in het centrum van Amersfoort.

MARIËNHOF | Kleine Haag 2 | 3811 HE Amersfoort | www.marienhof.nl

Aanmelden?

Met bovenstaand programma en een aansprekende locatie verwachten wij u een leerzame en sfeervolle middag aan te kunnen bieden. Deelname aan de Finance-gebruikersmiddag 2017 is kosteloos. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk vrijdag 1 september 2017 informeren wij u over de praktische details (inclusief de routebeschrijving naar de locatie). Wilt u zich aanmelden voor de Finance-gebruikersmiddag 2017? Vul dan dit formulier zo volledig mogelijk in. 

Vragen?

Heeft u nog aanvullende vragen over de Finance-gebruikersmiddag 2017? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Real Estate Management via telefoonnummer 010-700 55 52 of emailadres info-rem@ortec-finance.com. Wij wensen u een fijne zomer en ontvangen u graag op donderdag 14 september 2017 in Amersfoort!