Zowel rentedaling als -stijging risico

Zowel rentedaling als -stijging risico

Bij elke financiële instelling is de ontwikkeling van de rente regelmatig onderwerp van gesprek. Of het nu de swap-, staats-, hypotheek-, korte of lange rente is, de rente is de afgelopen decennia sterk gedaald. De geleerden zijn het niet altijd eens over de oorzaak van deze daling. Wordt die veroorzaakt door vergrijzing, lage productiviteit, minder kapitaalintensieve bedrijven, monetair beleid of door al deze zaken tegelijk?

Lees meer
EIOPA published new UFR methodology

EIOPA published new UFR methodology

On April 5, EIOPA, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, published its new methodology to derive the Ultimate Forward Rate (UFR) for European insurers.

Read more
Reporting und Risikomanagement An morgen denken

Reporting und Risikomanagement
An morgen denken

Claudia Emele, Managing Director of Ortec Finance Switzerland, recently published an article in the Swiss pension magazine Schweizer Personalvorsorge / Prévoyance Professionalle Suisse on reporting and risk management. In the piece Emele points out that nowadays reporting should...

Read more
Ortec Finance Communicatiedashboard

Ortec Finance
Communicatiedashboard

Ortec Finance helpt u graag met het communiceren van correcte en duidelijke verwachtingen naar de deelnemers in uw fonds. Als eerste stap hebben wij hiervoor een standaard communicatiedashboard ontwikkeld dat u op de site van uw fonds kunt plaatsen...

Lees meer
Towards efficient pension reform

Towards efficient pension reform: sharing collective burdens while promoting individual risk appetite

In a recent article titled “How Canada could actually become a world leader in pension innovation”, Keith Ambachtsheer and Ed Waitzer addressed the potential for target-benefit (TB) plans in the private sector.

Read more
De uitdagingen van zorgplicht

Van overzicht naar
inzicht in 2017

2017 wordt een belangrijk jaar. Er zijn ontwikkelingen gaande waar banken, pensioenfondsen en andere financieel dienstverleners op zullen moeten inspelen om consumenten nog beter van dienst te zijn. Ronald Janssen, Managing Director Private Wealth Management bij Ortec Finance, stipt een aantal trends aan voor het komende jaar.

Lees meer
Ortec Finance Pensioenthema’s 2017

Ortec Finance Pensioenthema’s 2017

Ook in 2017 staan Nederlandse pensioenfondsen weer voor een groot aantal uitdagingen. De omstandigheden waaronder bestuurders beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld de toekomst, financiële opzet en governance van een fonds veranderen continu. In Pensioenthema’s 2017 behandelen wij verschillende thema’s en uitdagingen die centraal staan binnen deze veranderende omstandigheden.

LEES VERDER
Economische outlook Q4 2016

Economische outlook
Q4 2016

De economische outlook geeft een korte beschrijving van de marktontwikkelingen, gevolgd door de verwachte ontwikkelingen uit de Ortec Finance Scenarioset (OFS).

Lees meer
Kwaliteit en evaluatie strategisch beleid

Kwaliteit en evaluatie strategisch beleid

Het komende jaar zal DNB onderzoek doen naar de kwaliteit van de strategische besluitvorming. Om als bestuur in control te zijn is het belangrijk om het strategisch (beleggings-)beleid en het beleggingsplan periodiek te evalueren op de gestelde doelen en risico’s.

Lees meer
Investment Consulting

Investment Consulting

Vermogensbeheer is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van pensioenfondsen. Dit betreft strategische keuzes zoals de strategische asset allocatie (SAA) en rente-afdekking, maar ook implementatie-aspecten zoals de benchmarkkeuze vormgeving van mandaten.

Lees meer
Verbeter de risico-rendementsverhouding van uw beleggingen

Verbeter de risico-rendementsverhouding van uw beleggingen

Veranderingen in de economische omgeving hebben er toe geleid dat de focus van strategisch beleggingsbeleid en risicomanagement is verschoven. In plaats van puur lange termijn-denken ligt de focus tegenwoordig op een combinatie van lange en korte termijn.

Lees meer
Economic outlooks for 2017

Economic outlooks for 2017 and the role scenario analysis can play

In Q4 many asset managers traditionally give their economic outlook for the next couple of years. An outlook of expected returns on financial markets is notoriously difficult to make/get right, and relates to questions about the efficiency of financial markets. Let’s first start with some examples of views provided in the past months.

Lees meer
Uitstel EMIR voor pensioenfondsen

Uitstel EMIR voor pensioenfondsen

De Europese Commissie heeft op 20 december 2016 het advies uitgebracht om Central Clearing – onderdeel van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) – voor de derde keer uit te stellen voor Europese pensioenfondsen. De Commissie adviseert de invoering van deze verplichting door te schuiven naar augustus 2018.

Lees meer
Lifecycle beleggen Verbeterde Premieregeling

Lifecycle beleggen Verbeterde Premieregeling

Op 14 juni is wet Verbeterde premieregeling aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wetgeving maakt het mogelijk om bij een DC regeling na pensioendatum door te beleggen in plaats van het inkopen van een vaste pensioenuitkering op pensioendatum. Tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel in de Eerste Kamer is discussie ontstaan over het lifecycle beginsel voor het beleggingsbeleid voor de verbeterde premieregeling.

Lees meer
Uitkomsten onderzoek Pensioenfederatie op SER-varianten toekomst pensioenstelsel

Uitkomsten onderzoek Pensioenfederatie op SER-varianten toekomst pensioenstelsel

Gisteren heeft de Pensioenfederatie de resultaten van haar praktijkonderzoek naar de varianten van het toekomstige pensioenstelsel aangeboden aan de SER. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de voorliggende varianten beiden haalbaar lijken. Echter kennen beiden ook nog een aantal haken en ogen. De Pensioenfederatie stelt daarom aan de SER voor om gezamenlijk te bekijken op welke punten de contracten verder kunnen worden verbeterd, om tot een breed gedragen toekomstig contract te komen.

Lees meer
Duidelijke verwachtingen in een onzekere tijd

Duidelijke verwachtingen in een onzekere tijd

Afgelopen week heeft DNB haar jaarlijkse ‘Toezicht Vooruitblik 2017’ gepubliceerd. Speerpunten voor 2017 zijn onder andere het scheppen van duidelijke verwachtingen, verandervermogen van de sector en beheerste consolidatie van kwetsbare fondsen. Allemaal grote uitdagingen. Het is namelijk niet gemakkelijk om duidelijke verwachtingen te scheppen of strategische keuzes voor de toekomst te maken onder toenemende politieke en economische onzekerheid en een stelselverandering die in de lucht hangt!

Lees meer
Risk management in light of exceptional events

Risk management in light of exceptional events

With the recent election of Donald Trump as the next president of the United States in mind, our Head of Pensions & Insurance Martijn Vos sheds light on the impact of exceptional events in institutional risk management

Lees meer
De uitdagingen van zorgplicht

De uitdagingen van zorgplicht

Zorgplicht is een thema dat bij alle financiële instellingen hoog op de agenda staat. De zorgplicht bestaat zowel bij het afsluiten als tijdens de looptijd van financiële producten.

Lees meer
Is een korting noodzakelijk?

Is een korting noodzakelijk?

Over de verschillende manieren waarop pensioenfondsen hun reserves voor de toekomst kunnen berekenen

Lees meer
SER-discussie pensioenstelsel – De Ortec Finance-variant

SER-discussie pensioenstelsel
De Ortec Finance-variant

De discussie over een nieuw pensioenstelsel loopt al een tijdje. De Sociaal Economische Raad heeft een groot aantal varianten geïnventariseerd en beoordeeld. In mei van dit jaar verscheen het rapport Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

Lees meer
Een duwtje in de rug maakt pensioensparen aantrekkelijker

Een duwtje in de rug maakt pensioensparen aantrekkelijker

In 2008 verscheen het boek Nudge van Thaler en Sunstein . In het boek gaan zij in op allerlei manieren waarop menselijk gedrag beïnvloed kan worden. Met nudges, ofwel duwtjes in de goede richting, kunnen mensen worden aangezet tot wenselijk gedrag.

Lees meer
Een duurzaam beleggingsbeleid

Een duurzaam beleggingsbeleid

Pensioenfondsen vervullen een maatschappelijke functie in de Nederlandse samenleving. Niet alleen voorzien ze een groot aantal Nederlanders van een oudedagsvoorziening, maar daarnaast zijn ze belangrijke investeerders. Nu er een steeds grotere rol is weggelegd voor duurzaam investeren, worden er ook andere eisen gesteld aan de beleggingen die pensioenfondsen doen. Daarom heeft DNB onderzoek gedaan naar de stand van zaken als het gaat om duurzaam beleggen bij Nederlandse pensioenfondsen.

Lees meer
Robo Advice

The use of financial models and challenges of robo advice

In a previous post we discussed how robo advice can help with financial decision making. Making the right investment decisions is complicated. Ortec Finance enables people to manage this complexity. We do so by providing them with the appropriate tools and advice, so they better understand the impact of their decisions and adjust them or their goals when needed. Robo advice is such a tool.

Lees meer
Event

Pension Reform and Robo Advice

An Institutional Perspective on Pension Reform in the Netherlands

Lees meer
Singularity and Life

Singularity and Life

Reflections on singularity and increased life expectancy

Lees meer
EIOPA stress test 2016

De Perspectiefnota

Staatssecretaris Klijnsma heeft onlangs aan de Tweede Kamer een perspectiefnota gestuurd waarin zij de hoofdlijnen voor een nieuw pensioenstelsel verder uitwerkt. Zij gaat met name in op de afschaffing van de doorsneepremie en de nieuw beoogde contractvorm. In deze nota worden duidelijkere keuzes gemaakt voor dit toekomstige stelsel dan zij deed in de hoofdlijnennotitie van zomer 2015.

Lees meer
Toegevoegde waarde variablele pensioenuitkering

Interview
Toegevoegde waarde variabele pensioenuitkering

Stijn Spauwen, hoofd Pensioen & Actuariële advisering bij DSM, legt uit hoe hij in samenwerking met Ortec Finance heeft onderzocht of de Wet variabele pensioenuitkering daadwerkelijk een verbetering oplevert voor medewerkers met een netto pensioenregeling of niet.

Lees meer
Toekomstig bedrijfsmodel

APF

Met alle wijzigingen in wet- en regelgeving en qua marktomstandigheden zien zowel pensioenfondsbesturen als werkgevers de laatste tijd steeds meer aanleiding om mogelijke alternatieven voor hun pensioenuitvoering te onderzoeken.

Lees meer
Risk Neutral

Scenario-analyse maakt nieuwe stap vooruit

De nieuwe scenario set van Ortec Finance kan worden gebruikt voor analyses op korte en lange termijn en sluit nog beter aan op de dynamiek van financiële markten. Daarmee loopt Ortec Finance wereldwijd voorop in de ontwikkeling van economische scenario’s voor financiële beslissingen en risicobeheer.

Lees meer
Wet ‘verbeterde premieregeling’ en doorbeleggen

Wet ‘verbeterde premieregeling’ en doorbeleggen

Per 1 september 2016 gaat de ‘Wet verbeterde premieregeling’ in. De wet maakt het voor deelnemers aan een beschikbare premieregeling mogelijk om beleggingsrisico te nemen na pensionering, ten behoeve van (naar verwachting) hogere pensioenuitkeringen

Lees meer
Prudent Person

Prudent Person

Jaarlijks wordt door de certificerend actuaris beoordeeld of een pensioenfonds voldoet aan de Prudent Person beginselen. Sinds 1 januari 2015 zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht om zelf te onderbouwen op welke wijze het beleggingsbeleid voldoet aan de Prudent Person beginselen.

Lees meer
Opinie: De impact van Brexit op nederlandse pensioenfondsen

Opinie
De impact van Brexit op Nederlandse pensioenfondsen

Het toonaangevende Chief Investment Officer magazine vroeg onlangs aan Martijn Vos, Managing Director Pensions & Insurance bij Ortec Finance, wat de mogelijke gevolgen van de recente Brexit op Nederlandse pensioenfondsen en LDI strategieën zijn. Volgens Vos maakt het de reeds bestaande problemen alleen maar gecompliceerder.

Lees meer

Opinie
What Brexit Means for LDI

The UK’s currency and sovereign debt reacted strongly to last week’s shock result, making liability matching all the more difficult.

Lees meer
Wat gebeurt er bij verzekeraars

Wat gebeurt er bij verzekeraars…

Meer en meer zien we de ontwikkelingen naar elkaar toegroeien qua wet- en regelgeving.
Bent u ook meer geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de verzekeraarsmarkt, check dan het laatste nieuws op onze Insurers Insights