Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | DE | EN
Ortec Finance

Insights

vrijdag 29 september 2017

Interactieve conjunctuurgrafiek

Conjunctuurcycli zijn een van de belangrijkste kenmerken (‘stylized facts’) die aangeven hoe assetprijzen, rentes, volatiliteiten en macro-economische variabelen zich in de realiteit gedragen.

Lees meer
dinsdag 12 september 2017

Wat is het effect van de overheidsmaatregelen op de hypotheekmarkt?

De crisis heeft duidelijk gemaakt dat hoge hypotheekschulden tot grote problemen leiden. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen, zijn er de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen op de hypotheekmarkt. Hierdoor wordt excessief leengedrag van huizenkopers beperkt. Aan de andere kant zijn de rentes erg laag, waardoor lenen aantrekkelijker is. Van Dijk, Francke en Mastrogiacomo (2017) hebben met behulp van de nieuwe Loan Level Database van DNB onderzocht in hoeverre het hypotheekrisico beperkt is en of er nog groepen zijn die kwetsbaar blijven.

Lees meer
woensdag 16 augustus 2017

Ortec Finance Quarterly Outlook June 2017

Lees onze meest recente Quarterly Outlook, gebaseerd op onze scenario aanpak toegepast op alle informatie beschikbaar aan het einde van juni 2017.

Lees meer
woensdag 19 juli 2017

Uitnodiging OrtaX gebruikersdag 2017

Op donderdag 7 september 2017 vindt onze jaarlijkse OrtaX gebruikersdag plaats. Een interessante en vooral ook gezellige dag waarin kennisdeling, het uitwisselen van ervaringen en het ontmoeten van collega’s en de medewerkers van Ortec Finance centraal staat.

Lees meer
vrijdag 14 juli 2017

Machine learning het ultieme WOZ-waarderingsmodel

Een computer laten leren zonder dat je die expliciet hoeft te programmeren – dat klinkt als science fiction, maar is realiteit. Er bestaan algoritmen die kunnen leren van data. Daardoor kunnen ze voorspellingen doen die de menselijke logica te boven gaan. OrtaX werkt al met een statistisch zeer geavanceerd en goed presterend waarderingsmodel, preciezer gezegd een Hiërarchisch Trendmodel.

Lees meer
vrijdag 30 juni 2017

Dijkwoningen

De Waarderingskamer heeft in een brief aan de colleges van B&W aangegeven dat er bij het waarderen van dijkwoningen vanaf waardepeildatum 1 januari 2017 rekening gehouden moet worden met de vrijstelling voor waterverdedigingswerken. Een wijziging in de regelgeving zal nog een aantal jaar op zich laten wachten. Echter, in OrtaX kunt u vooruitlopend op deze regelgeving alvast de noodzakelijke aanpassingen uitvoeren. In deze Insight bieden we u hier concrete handvatten voor.

Lees meer
vrijdag 30 juni 2017

Hoe modelmatig waarderen leidt tot kostenverlaging

Het bepalen van de WOZ-waarden is jaarlijks een ingewikkelde en tijdrovende klus. Schaalvergroting door samenwerking zorgt ervoor dat het aantal te taxeren objecten per organisatie steeds groter wordt. Goed werkende software met een robuust, zelflerend waarderingsmodel verlicht de jaarlijkse werkzaamheden. Vandaar dat vooral grotere gemeenten al jarenlang modelmatig waarderen. De efficiencyvoordelen kunnen echter ook door kleinere gemeenten gebruikt worden om de uitvoeringskosten te verlagen.

Lees meer
woensdag 1 maart 2017

WOZ taxaties op basis van de BAG gebruiksoppervlakte

Waardering op de gebruiksoppervlakte wordt vanaf 2022 verplicht, aldus de Waarderingskamer. Wij informeren u graag over de belangrijke overwegingen die hieraan ten grondslag liggen en hoe wij u kunnen ondersteunen bij de overgang naar het waarderen op de gebruiksoppervlakte.

Lees meer
donderdag 5 januari 2017

De invloed van de WOZ-waarde bij corporaties

De WOZ-waarde is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor corporaties. Het is niet eenvoudig te bepalen wat de invloed van de hoogte van deze WOZ-waarde is voor een corporatie. In dit artikel gaan we in op alle aspecten waarmee de corporatie te maken krijgt in het kader van de Wet WOZ.

Lees meer
Vastgoedwaardering sfeer
woensdag 4 januari 2017

Waardevergelijkingsrapport OrtaX voldoende om aan verplichting gegevensverstrekking te voldoen

Op 7 februari 2012 heeft de ombudsman een rapport gepubliceerd dat ingaat op de vraag in hoeverre de gemeente inzicht moet verschaffen in de totstandkoming van de WOZ-waarde. Tevens concludeerde men dat het waardevergelijkingsrapport uit OrtaX voldoende is om te voldoen aan de verplichting tot gegevensverstrekking in dit kader.

Lees meer