Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | DE | EN
Ortec Finance

Insights

maandag 13 november 2017

Terugblik dPi trainingsdagen 2017

Met ruim 200 deelnemers van 115 corporaties, blikken wij terug op succesvolle dPi trainingsdagen.

Lees meer
maandag 30 oktober 2017

Validatie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde

Jaarlijks wordt het handboek waarmee corporaties de marktwaarde van het vastgoed bepalen, gevalideerd. Dit jaar heeft Ortec Finance deze validatie van het handboek 2016 in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd.

Lees meer
dinsdag 17 oktober 2017

Feedback gedreven aanpak zorgt ervoor dat AM nog beter aansluit op de wensen en behoeften van de klant

Het AM scrumteam van Ortec Finance is druk bezig met het op opstarten van een feedback gedreven aanpak voor het doorontwikkelen van de assetmanagement oplossing AM. Hierbij worden de wensen en behoeften van de klant als uitgangspunt genomen.

Lees meer
maandag 16 oktober 2017

Handreiking Performance Analyse

De performance analyse is een hulpmiddel voor de assetmanager bij het bepalen van het juiste complexbeleid. Zoals de naam al aangeeft, worden met behulp van een performance analyse de prestaties van complexen gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.

Lees meer
donderdag 12 oktober 2017

Verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen

In juli heeft minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden van verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Ortec Finance heeft op basis van de ramingen van Energie Centrum Nederland (ECN) van een aantal scenario’s de financiële haalbaarheid doorgerekend, zowel met gebruikmaking van het IBW-model, waarmee de Indicatieve bestedingsruimte bepaald is, als met SBI, het instrument voor portefeuillesturing.

Lees meer
vrijdag 29 september 2017

Interactieve conjunctuurgrafiek

Conjunctuurcycli zijn een van de belangrijkste kenmerken (‘stylized facts’) die aangeven hoe assetprijzen, rentes, volatiliteiten en macro-economische variabelen zich in de realiteit gedragen.

Lees meer
maandag 25 september 2017

Aankomende events

Er worden aankomende tijd weer diverse events en opleidingen georganiseerd.

Lees meer
dinsdag 19 september 2017

Rapport Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2017

In mei is de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties (IBW) 2017 gepubliceerd. Met behulp van de IBW wordt duidelijk welke middelen een woningcorporatie beschikbaar heeft om in te zetten voor investeringen of huurmatiging. Ortec Finance heeft in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst een methodiek ontwikkeld waarmee de omvang van de IBW bepaald kan worden.

Lees meer
dinsdag 12 september 2017

Wat is het effect van de overheidsmaatregelen op de hypotheekmarkt?

De crisis heeft duidelijk gemaakt dat hoge hypotheekschulden tot grote problemen leiden. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen, zijn er de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen op de hypotheekmarkt. Hierdoor wordt excessief leengedrag van huizenkopers beperkt. Aan de andere kant zijn de rentes erg laag, waardoor lenen aantrekkelijker is. Van Dijk, Francke en Mastrogiacomo (2017) hebben met behulp van de nieuwe Loan Level Database van DNB onderzocht in hoeverre het hypotheekrisico beperkt is en of er nog groepen zijn die kwetsbaar blijven.

Lees meer
Vastgoedwaardering sfeer
woensdag 16 augustus 2017

Ortec Finance Quarterly Outlook June 2017

Lees onze meest recente Quarterly Outlook, gebaseerd op onze scenario aanpak toegepast op alle informatie beschikbaar aan het einde van juni 2017.

Lees meer