Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | DE | EN
Ortec Finance

Insights

maandag 11 december 2017

Ortec Finance levert een belangrijke bijdrage aan Prospery, een nieuwe digitale vermogensbeheerder in Duitsland

Ortec Finance levert een belangrijke bijdrage aan Prospery, een nieuwe digitale vermogensbeheerder in Duitsland

Lees meer
Ortec Finance levert een belangrijke bijdrage aan Prospery,  een nieuwe digitale vermogensbeheerder in Duitsland
maandag 11 december 2017

Beleidswaarde voor uw corporatiesturing beschikbaar

Aw en WSW presenteerden onlangs de beleidswaarde aan de corporatiesector. Deze nieuwe waarderingsmethode van het vastgoed gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe beoordelingskader en zal de bedrijfswaarde in de nabije toekomst gaan vervangen.

Lees meer
dinsdag 28 november 2017

Hoe zorgen we voor een passende premie na afschaffen doorsneesystematiek?

Het ziet ernaar uit dat de doorsneepremie in de komende kabinetsperiode wordt afgeschaft. Wat dat voor gevolgen heeft, hangt onder meer af van de premies die na die afschaffing beschikbaar zijn. De premie moet een relatie blijven houden met de geambieerde pensioenambitie. Belangrijk is verder dat het fiscale kader de ruimte biedt om hogere premies te berekenen bij een lagere rente.

Lees meer
donderdag 23 november 2017

Performance analyse: een goede Quick Scan als eerste stap

Een goede performance analyse bestaat uit verschillende stappen. De eerste stap is de Quick Scan. Deze heeft als doel om in hoofdlijnen inzicht te krijgen in de complexprestaties. De Quick Scan maakt duidelijk welke complexen vanwege hun financiële en/of maatschappelijke prestaties extra aandacht nodig hebben. In de volgende stappen van de performance analyse (detailanalyse, complexsessies) kan dit verder worden uitgewerkt.

Lees meer
maandag 13 november 2017

Terugblik dPi trainingsdagen 2017

Met ruim 200 deelnemers van 115 corporaties, blikken wij terug op succesvolle dPi trainingsdagen.

Lees meer
maandag 30 oktober 2017

Quarterly Outlook is voorzichtig optimistisch

De Quarterly Outlook, de kwartaalprognose van Ortec Finance, is gematigd positief over de economische vooruitzichten voor de komende periode. De wereldeconomie herstelt zich, maar er zijn redenen om het optimisme te temperen.

Lees meer
maandag 30 oktober 2017

Validatie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde

Jaarlijks wordt het handboek waarmee corporaties de marktwaarde van het vastgoed bepalen, gevalideerd. Dit jaar heeft Ortec Finance deze validatie van het handboek 2016 in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd.

Lees meer
dinsdag 17 oktober 2017

Feedback gedreven aanpak zorgt ervoor dat AM nog beter aansluit op de wensen en behoeften van de klant

Het AM scrumteam van Ortec Finance is druk bezig met het op opstarten van een feedback gedreven aanpak voor het doorontwikkelen van de assetmanagement oplossing AM. Hierbij worden de wensen en behoeften van de klant als uitgangspunt genomen.

Lees meer
maandag 16 oktober 2017

Handreiking Performance Analyse

De performance analyse is een hulpmiddel voor de assetmanager bij het bepalen van het juiste complexbeleid. Zoals de naam al aangeeft, worden met behulp van een performance analyse de prestaties van complexen gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.

Lees meer
donderdag 12 oktober 2017

Verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen

In juli heeft minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden van verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Ortec Finance heeft op basis van de ramingen van Energie Centrum Nederland (ECN) van een aantal scenario’s de financiële haalbaarheid doorgerekend, zowel met gebruikmaking van het IBW-model, waarmee de Indicatieve bestedingsruimte bepaald is, als met SBI, het instrument voor portefeuillesturing.

Lees meer