Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | DE | EN
Ortec Finance

Insights

dinsdag 17 oktober 2017

Feedback gedreven aanpak zorgt ervoor dat AM nog beter aansluit op de wensen en behoeften van de klant

Het AM scrumteam van Ortec Finance is druk bezig met het op opstarten van een feedback gedreven aanpak voor het doorontwikkelen van de assetmanagement oplossing AM. Hierbij worden de wensen en behoeften van de klant als uitgangspunt genomen.

Lees meer
maandag 16 oktober 2017

Handreiking Performance Analyse

De performance analyse is een hulpmiddel voor de assetmanager bij het bepalen van het juiste complexbeleid. Zoals de naam al aangeeft, worden met behulp van een performance analyse de prestaties van complexen gemeten aan de hand van prestatie-indicatoren.

Lees meer
donderdag 12 oktober 2017

Verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen

In juli heeft minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden van verplichte maatregelen voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Ortec Finance heeft op basis van de ramingen van Energie Centrum Nederland (ECN) van een aantal scenario’s de financiële haalbaarheid doorgerekend, zowel met gebruikmaking van het IBW-model, waarmee de Indicatieve bestedingsruimte bepaald is, als met SBI, het instrument voor portefeuillesturing.

Lees meer
dinsdag 10 oktober 2017

Niet het rendement, maar het beleggingsdoel moet leidend zijn

De gemiddelde particuliere belegger maakt minder rendement dan de index, zo blijkt de laatste jaren steeds onderzoek. Het zou beter zijn als ze gewoon bij de index zouden blijven en verder niets zouden doen.

Lees meer
dinsdag 3 oktober 2017

Consumenten hebben behoefte aan inzicht, begeleiding en advies

Mensen die geld opzij willen zetten voor doelen op de korte of lange termijn hebben behoefte aan inzicht, begeleiding en advies. Het valt voor financiële instellingen niet mee om aan alle drie die wensen tegemoet te komen.

Lees meer
vrijdag 29 september 2017

Interactieve conjunctuurgrafiek

Conjunctuurcycli zijn een van de belangrijkste kenmerken (‘stylized facts’) die aangeven hoe assetprijzen, rentes, volatiliteiten en macro-economische variabelen zich in de realiteit gedragen.

Lees meer
maandag 25 september 2017

Aankomende events

Er worden aankomende tijd weer diverse events en opleidingen georganiseerd.

Lees meer
vrijdag 22 september 2017

Verslag APF congres 2017

Op 13 september 2017 heeft het 2e APF-congres plaatsgevonden dat georganiseerd is door Ortec Finance en Montae.

Lees meer
dinsdag 19 september 2017

‘Liberté, égalité, fraternité’

Interview met Albert van Zadelhoff, directeur Private Banking Triodos Bank. Triodos Bank bestaat 35 jaar. Het doel van deze nog vrij jonge bank is geld van klanten in te zetten om levenskwaliteit te verhogen. “Dat doen we primair door het financieren van kleine en middelgrote ondernemers die goede plannen hebben voor de wereld”, vertelt Albert van Zadelhoff, directeur Private Banking.

Lees meer
dinsdag 19 september 2017

Rapport Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2017

In mei is de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties (IBW) 2017 gepubliceerd. Met behulp van de IBW wordt duidelijk welke middelen een woningcorporatie beschikbaar heeft om in te zetten voor investeringen of huurmatiging. Ortec Finance heeft in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst een methodiek ontwikkeld waarmee de omvang van de IBW bepaald kan worden.

Lees meer
Vastgoedwaardering sfeer